0
Grüner Veltliner Terrassen Bio (Jurtschitsch) 0.75L

Grüner Veltliner Terrassen Bio (Jurtschitsch) 0.75L

Usadlosť rodiny Jurtschitsch – Sonnhof, sa nachádza na 69 hektároch špičkových
vinohradoch v okolí mestečka Langenlois. Ku najviac ceneným vinohradom patria
Zöbinger Heiligenstein, Loiserberg, Schenkenbichl, Käferberg, Lamm, Dechant a Tanzer.
Skutočnosť, že rodinní príslušníci z troch generácií sa aktívne zaoberali vinárstvom,
ukazuje v súčasnosti na pevnú spoluprácu rodiny, ktorej budúcnosť je orientovaná na
produkciu špičkových mokov uznávaných nielen v Rakúsku, ale i medzinárodne.
Osobitným aspektom podnikania rodiny Jurtschitsch je, že nemusia myslieť na ročné
príjmy, ale skôr na generácie. To platí o to viac pri výrobe vín, pretože kvalita, bude
závisieť aj na tom, ako blízko k prírode, alebo v akej blízkosti prírodného ekosystému sú
vinice. Ozrkadľujú diverzitu pôdy, mikroklímy a taktiež expozíciu tohto regiónu.

Zálohované obaly:
0.00
€9.9